Drengestuen

 

Ca 1931-32. Foto: Inger Munch

Foto: Fritz Holland. Oslo Museum, byhistorisk samling

Drengestuen om vinteren, 1927. Foto: Edvard Munch

Før 1931. Foto: Ukjent fotograf

Foto: Fritz Holland. Oslo Museum, byhistorisk samling