Friluftsatelierene

 

Fra et av friluftsatelierene, ca. 1923. Foto: Lutz & co. Berlin

Fra et av friluftsatelierene, 1930-tallet. Foto: Inger Munch

Ca. 1923. Foto: Lutz & co. Berlin

Ca. 1923. Foto: Ukjent fotograf

1930-tallet. Foto: Inger Munch