Munchs villa og hundegården

 

1931-32. Foto: Inger Munch

1931-32. Foto: Inger Munch

1931-32. Foto: Inger Munch

1931-32. Foto: Inger Munch

Villaens glassveranda, ant. 1927. Foto: Edvard Munch

Ukjent år og fotograf.

Villaen og muratelieret, 1937. Foto: A.B. Wilse

Stuen på Ekely, 1937. Foto: A.B. Wilse

På arbeidsværelse på Ekely, 1943. Foto: R. Væring

Rundt 1930. Foto: R. Væring

Postkortfotografi med Munchs tegning, 1927. Foto: E. Munch

Munch intervjues. 1937. Foto: A. B. Wilse

Inngangsporten, ca. 1933. Foto: R. Væring

Foran glassverandaen. Foto: Inger Munch

Med sine hunder, ca 1931-32. Foto: Inger Munch

Inngangsporten, ca. 1931-32. Foto: Inger Munch

Etter 1930. Foto: R. Væring

Ca. 1931-32. Foto: Inger Munch

1931-32. Foto: Inger Munch

Ca 1931-32. Foto: Inger Munch

Ca. 1927. Foto: R. Væring

1946, Fritz Holland, Oslo Museum

Hundegården, ca 1931-32. Foto: Inger Munch

Hundegården, ca 1931-32. Foto: Inger Munch

Hundegården, ca 1931-32. Foto: Inger Munch

Hundegården, ca 1931-32. Foto: Inger Munch

Hunden Rip, rundt 1930. Foto: Edvard Munch

Hundegården, ca 1931-32. Foto: Inger Munch