Muratelieret

 

1933. Foto: Hans Tørsleff

1933 eller tidligere. Foto: R. Væring

Atelieret med Menneskeberget på fondveggen. Ca. 1938 Foto: R. Væring

1931-32. Foto: E. Munch

1933 eller tidligere. Foto: R. Væring

Edvard Munch, 75 år, 1938. Foto: R. Væring

Ca. 1933. Foto: R. Væring

Etter 1933. Foto: Inger Munch

Etter 1933. Foto: Ukjent fotograf

Etter 1933. Foto: Ukjent fotograf

Etter 1933. Foto: R. Væring

Fra muratelierets friluftsdel, 1933. Foto: R.Væring

Fotografi tatt i forbindelse med Munchs 75-årsdag, 1938. Foto: R. Væring

Etter 1933. Foto: R. Væring

Fra muratelierets friluftsdel, med villaen i bakgrunnen, 1933. Foto: R.Væring

Munch poserer foran et staffeli,1933 eller tidligere. Foto: R. Væring

I muratelieret, 1930. Foto: Henriksen og Steen

Munch i atelierets friluftsdel, 1933 eller tidligere. Foto: R. Væring

Inngangsdør til muratelieret, etter 1930. Foto: Ukjent fotograf

Muratelier før ombygging, ca. 1926. Foto: Inger Munch

Munch ved atelierets nordvegg, 1938. Foto: R. Væring

Munch ved en av sine skulpturer i hagen. Foto: R. Væring

Rundt 1931. Foto: ukjent fotograf

Flere fotografier viser hvordan Munch kombinerte sine malerier Angst, Skrik og Fortvilelse med smale sidefelt, eller som her med collager laget av farget cellofan. Ca. 1938. Foto: R. Væring