Søndre og Nordre atelier

 

1925. Foto: A.B. Wilse

1925. Foto: A.B. Wilse

1925. Foto: A.B. Wilse

1925. Foto: A.B. Wilse

1927. Foto: A.B. Wilse

1925. Foto: A.B. Wilse

1927. Foto: A.B. Wilse

1929. Foto: R. Væring

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1946. Foto: Fritz Holland. Oslo Museum. Byhistorisk samling

1929. Foto: R. Væring

1937. Foto : A.B. Wilse

1929. Foto: R. Væring

Ca. 1927. Foto: R. Væring

Søndre atelierbygg. Etter 1930. Foto: Inger Munch

Nordre atelierbygg. Etter 1930. Foto: Inger Munch

Munchs Menneskeberg i flere deler, 1926. Foto: R. Væring

Munchs Menneskeberg i flere deler, 1926. Foto: R. Væring

Ca. 1927. Foto: R. Væring

Ca. 1927. Foto: R. Væring

Ca. 1927. Foto: R. Væring

Ca. 1927. Foto: R. Væring

Søndre atelier under bygging, rundt 1920, ukjent fotograf

Munch foran Menneskeberget i flere deler, 1928. Foto: R. Væring

Søndre og Nordre atelier, ant. 1920-tallet, ukjent fotograf

Fra ett av treatelierene, ukjent datering og fotograf

Foto_: Fritz Holland, 1946. Oslo Museum, Byhistorisk samling

Friluftsatelier mellom bygningene, etter 1930. Foto: Inger Munch