Containerskipet som blokkerte Suezkanalen

Blir du stresset hvis du blokkerer trafikken når du skal parkere? Eller synes du det er litt flaut når det dannes en kø bak deg i kassen på butikken? Da er du sannsynligvis glad for at du ikke var kaptein på skipet Ever Given, som bokstavelig talt blokkerte hele Suezkanalen. Det var ikke en optimal situasjon, med tanke på at Suezkanalen er en svært viktig rute for global handel og transport.

Derfor er Suezkanalen så utrolig viktig

Suezkanalen er ikke en hvilken som helst kanal, men en helt avgjørende forutsetning for global transport og handel. Suezkanalen skaper en forbindelse mellom Middelhavet og Rødehavet, noe som helt enkelt gjør det mulig for skip å unngå seilingen rundt Afrika på veien fra Asia til Europa eller Nord-Amerika. Det betyr at reisetiden kan reduseres med mellom 8 og 10 dager gitt normal seilingshastighet for et fraktskip, og distansen reduseres med hele 8900 kilometer. 

I 2020 var det omtrent 18 500 skip som seilte gjennom kanalen, noe som tilsvarer over 50 skip om dagen. Husk også på at det er snakk om gigantiske skip med ekstremt høy kapasitet. Derfor skaper selv små forstyrrelser store utfordringer for global handel. Suezkanalen er 193 km lang, har ingen høydeforskjell og ingen sluser.

Kanalen ble bygget i perioden 1859 til 1869. Det var opprinnelig Frankrike og Egypt som eide kanalen, før Storbritannia kjøpte en andel i 1875. Samtidig ble det inngått en avtale med Egypt om at kanalen skulle overtas av Egypt i 1968. Allerede i 1956 ble kanalen nasjonalisert av Nasser i forbindelse med Suezkrisen.

Hva gikk galt for Ever Given?

Containerskipet Ever Given seilte fra Tanjung Pelepas i Malaysia mot Rotterdam i Nederland da skipet grunnstøtte i Suezkanalen den 23. mars 2021. Grunnstøtingen var ekstra alvorlig fordi Ever Given endte opp diagonalt i kanalen, noe som medførte at trafikken ble fullstendig blokkert i begge retninger. Årsaken til grunnstøtingen skal ha vært en plutselig vind, som skal ha ført skipet ut av kurs. Det medførte at baugen grunnstøtte og satte seg fast i den ene bredden, samtidig som stevnen nesten kom i kontakt med den andre bredden.

Egyptiske meteorologiske myndigheter rapporterte sterk vind og sandstormer ved tiden for grunnstøtingen. Vindkastene skal ha vært så kraftige som opp mot 50 kilometer i timen. Samtidig mente de egyptiske myndighetene med ansvar for kanalen at værforholdene ikke kunne være hovedårsaken bak uhellet. Ever Given var det femte skipet i en nordgående konvoi, med femten skip bak seg i den samme konvoien.

Arbeid med å få skipet løs begynte umiddelbart, og Ever Given ble til slutt fjernet etter seks dager, den 29. mars. Redningsmannskapene benyttet gravemaskiner og taubåter, dessuten fikk de hjelp av ekstra høyt tidevann som følge av en såkalt supermåne.

Contains modified Copernicus Sentinel data 2021, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons

Økonomisk konsekvenser og etterspill

Det er vanskelig å beregne de samlede kostnadene for global handel, men i løpet av perioden ble omtrent 400 skip forsinket. De egyptiske myndighetene forlanget i utgangspunktet en erstatning på 900 millioner dollar, men det er uklart hva erstatningen til slutt ble fastsatt til. Noe av erstatningen ble betalt i form av en taubåt fra skipets eier Shoei Kisen Kaisha.

Ever Given fikk seile videre først den 7. juli, over tre måneder etter grunnstøtingen, etter at skipets eiere og egyptiske myndigheter hadde kommet til en enighet. Skipet seilte med redusert hastighet til sin destinasjon, og ble senere reparert ved et kinesisk verft.