Hva er egentlig forskjellen mellom nordiske grener, langrenn og Telemark?

Som nordmann er det naturlig å ha et forhold til langrenn og andre vinteridretter, og det kan faktisk oppstå en del forvirring når vi skal snakke om vintersport med for eksempel turister fra Storbritannia. Hva er egentlig forskjellen mellom det som på engelsk heter «Nordic skiing» og «cross country skiing», det vil si «Nordiske grener» og «langrenn»? Og hvor kommer Telemark inn i bildet?

Definisjonen av «Nordic skiing»

Til å begynne med kan det være greit å definere Nordic skiing på en klar og tydelig måte. Begrepet Nordiske grener må vi vel erkjenne ikke brukes spesielt ofte, selv om det definitivt eksisterer. De to begrepene skal egentlig kunne tolkes som akkurat det samme, selv om det selvfølgelig alltid finnes rom for tolkning.

På engelsk er det vanlig å definere Nordic skiing som alle de disipliner på ski der skiskoen bare er festet til skien i front, slik at det er mulig å løfte hælen. Det er en relativt intuitiv innsnevring, da alle alpine former av skikjøring skjer med skistøvler som sitter fast i skien både i forkant og i bakkant. På norsk er det mer vanlig å tolke Nordiske grener som skiidrett med opprinnelse i Norden, men enkeltdisiplinene som inngår skal egentlig være de samme.

Konkrete idretter under paraplyen «Nordic skiing»

Helt konkret er det langrenn, skihopping og kombinert som er de grener som vanligvis regnes med i Nordic skiing eller nordiske grener. Det betyr at for eksempel skiskyting ikke er dekket av begrepet, selv om skiskytterne uten tvil går på samme type ski som langrennsløperne. Skiflyging vil kunne regnes inn under den samme paraplyen som skihopping. 

Telemark er litt mer av et tvilstilfelle. På den ene siden karakteriseres Telemarkskjøring av at skistøvelen kun er festet ved tåen, men samtidig henter denne disiplinen også mange momenter fra alpin skikjøring. Videre er det selvfølgelig mulig å se på for eksempel såkalt «randonee», med alpint skiutstyr i høyfjellsterreng, men de aller fleste vil være enige om at det ikke kan regnes med i kategorien Nordic skiing. Det samme gjelder for eksempel freestyle, og mer kuriøse skiidretter som skifeltskyting, elgskiskyting eller skiorientering.

Hva er egentlig da forskjellen?

Rent teoretisk er da forskjellen mellom Nordic skiing, langrenn og for eksempel Telemark relativt klar. Den overgripende betegnelsen er Nordic skiing, eller Nordiske grener, og så er langrenn en enkelt disiplin under det paraplyen. Når det gjelder Telemark befinner seg denne skiaktiviteten da ikke en gang inne under paraplyen Nordic skiing. Det høres forlokkende enkelt ut, men samtidig er det greit å få med seg den kulturelle kontekst, særlig hvis du har å gjøre med turister som ikke kjenner til de norske tradisjonene på ski.

Hvis en brite sier at han vil prøve cross country skiing, da er det egentlig helt klart at han vil prøve tradisjonelt langrenn. Da er det greit å ta en tur i nærmeste skiløype, gjerne med noen smørefrie felleski som gjør turen litt enklere. Men hva betyr det egentlig hvis den samme briten sier at han vil prøve Nordic skiing? Da bør du jo egentlig spørre ham om å bli med opp i Holmenkollen eller Lysgårdsbakkene, slik at han kan teste ut skihopp? Det høres selvfølgelig ikke ut som en rimelig tolkning, og i de aller fleste tilfeller vil derfor Nordic skiing eller Nordiske grener kunne tolkes som å være akkurat det samme som cross country skiing eller langrenn. 

Telemark gjør heller ikke bildet særlig mer komplisert, i og med at forskjellen mellom Telemark og langrenn uten tvil vil være gitt allerede av løypen og området. Derfor er disse begrepene relativt enkle å skille fra hverandre.