Hele verden snakker om NFT-er, hva handler det egentlig om?

Såkalte NFT-er, en forkortelse for non-fungible tokens, har på kort tid etablert seg som en type kombinert kunstform og investeringsobjekt i miljøet rundt kryptovalutaer som Bitcoin og Etherum. Det kan være vanskelig å forstå akkurat hva NFT-er egentlig er, ikke minst fordi aktørene innen krypto bruker en mengde forskjellige mer eller mindre kryptiske begreper og koder.

Grunnleggende om NFT-er

Til å begynne med er det viktig å være klar over at miljøet rundt NFT-er og kryptovaluta er preget av både uenighet og konflikt. De fleste myndigheter og sentralbanker advarer mot investering i kryptovaluta og NFT-er. Noen mener at det er fordi myndighetene representerer en utdatert modell med såkalte FIAT-valutaer, men samtidig er det svært mange som mener at kryptovaluta og NFT-er ikke er noen løsning på utfordringer i det eksisterende globale økonomiske systemet.

Det er ikke mulig å snakke om NFT-er uten å ha grunnleggende kjennskap til kryptovaluta.

En kryptovaluta er enkelt forklart et betalingsmiddel eller valuta som eksisterer som et desentralisert konsept på en såkalt blokkjede, som egentlig er en type digital «loggbok» med registrerte transaksjoner og eierskap til mynter. Den desentraliserte modellen betyr at det ikke er en enkelt entitet, som for eksempel en riksbank eller et selskap, som garanterer for verdien til valutaen.

Noen vil mene at det er en styrke, andre peker på det som en ekstrem svakhet.

En NFT ligner på en kryptovaluta i den betydning at det handler om en oppføring i en blokkjede, som det er mulig å registrere eierskap til. En NFT er forskjellig fra for eksempel en Bitcoin- eller Etherum-mynt når det gjelder å være unik, det vil si non-fungible. Det engelske begrepet kan oversettes som omtrent ikke-utbyttbar, og det betyr egentlig bare at en oppføring på blokkjeden ikke er utbyttbar med noen annen. Enkelt forklart er en Bitcoin-mynt lik enhver annen Bitcoin-mynt på blokkjeden, men NFT 1 i en blokkjede kan ikke erstattes med NFT 2.

Det hele er komplisert, noen vil til og med mene at det bevist er laget på en måte som er vanskelig å forstå. Et poeng er at en NFT faktisk ikke er for eksempel et digitalt bilde. Det representerer heller ikke rettigheter som for eksempel kopirettigheter eller lignende til et spesifikt bilde. I mange tilfeller er NFT-en helt enkelt en unik oppføring i en blokkjede, med en tilhørende lenke til et lagret bilde på et nettsted.

NFT-er og kunst

Mange NFT-er presenteres som kunstverk, selv om det kan diskuteres hvor unike eller vakre disse verkene egentlig er. NFT-plattformen med størst markedsverdi per 2022, The Bored Ape Yacht Club, består for eksempel av 10 000 unike bilder av tegnede aper – men de er skapt av en algoritme.

Eierskap er et helt avgjørende tema her. Det er mulig å hevde at eierskap til en NFT faktisk fungerer så lenge som blokkjeden med tilhørende NFT kontrolleres av det samme selskapet eller organisasjonen som også har rettigheten til bildet. Likevel er temaet svært komplekst, i og med at en NFT i utgangspunktet bare er en lenke til digitalt innhold.

Fornuftig investering eller boble?

Det er viktig å være svært forsiktig når det gjelder investering i risikofylte tilganger som NFT-er og kryptovaluta. Derfor er det viktig å lytte til rådene fra myndigheter, og være svært skeptisk til tilbud som fremstår som for gode for å være sanne.