Hvorfor førte coronapandemien til rekordmye søppel i Norge?

Den globale coronapandemien rammet hele verden gjennom 2020 og 2021. Det ser litt lysere ut i begynnelsen av 2022, selv om det alltid er vanskelig å forutse hva som vil skje fremover. Det vi kan være sikre på er at pandemien har skapt noen helt nye utfordringer på uventede områder. For noen var det kanskje dugg på brillene ved bruk av munnbind som var den største utfordringen, men voksende mengder søppel har også skapt problemer.

Engangsutstyr og smittevern

Til å begynne med er det selvfølgelig viktig å merke seg at store mengder søppel fra munnbind, antibac og lignende er et godt tegn på at nordmenn flest tok smitteverntiltakene seriøst. Munnbind har vært et av de aller minst inngripende tiltakene i løpet av pandemien, og det er fint å se at nordmenn har fulgt råd, anbefaling og påbud. Samtidig skaper det noen utfordringer:

  • Mange har lagt merke til munnbind på både bakken, gulvet i butikker, bussen eller toget. Det er selvfølgelig ikke greit å kaste munnbind eller annet smittevernutstyr hvor som helst, selv om risikoen for smittespredning sannsynligvis er minimal.
  • Globalt har de store mengdene avfall fra sykehus også skapt utfordringer når det gjelder håndtering, sortering og eventuell gjenvinning av avfallet. Disse utfordringene fremstår ikke som overveldende i Norge, men over tid er det et viktig område.

Det er viktig å følge råd fra myndigheten på disse områdene, men forhåpentligvis har samfunnet også lært noe til neste gang verden rammes av en pandemi. Det er viktig å sette grenser for hva som er smittefarlig, slik at ikke mengden avfall blir uhåndterlig.

Mer emballasje og plast i butikkene

Bruk av plast i emballasje og produkter er et komplisert tema. På mange områder jobbes det systematisk med reduksjon av plastforbruket, mange har lagt merke til høyere priser på bæreposer og egen merking av produkter med plast. Sugerør i papp og skjeer i tre har dessuten skapt noen små stormer på sosiale medier. I forbindelse med pandemien ble det dessverre tatt en god del steg tilbake når det gjelder plast:

  • Mange bakevarer, som rundstykker, boller og baguetter, har tidligere vært tilgjengelige i løsvekt i butikkene. Ved begynnelsen av pandemien ble disse produktene i mange tilfeller pakket inn i plast direkte fra bakeriet, en endring som ikke er reversert per våren 2022.
  • Bruk av plasthansker var heldigvis en relativt raskt forbigående trend i norske butikker, der fokus har vært på god håndvask.

Heldigvis ser det ikke ut til at pandemien har gitt noen alvorlige konsekvenser på dette området – utover plast rundt bakevarer. Det er selvfølgelig også mulig å hevde at en stor andel kunder uansett ville ha plassert produktene i en egen plastpose.

Fordeler og ulemper med takeaway og hjemlevering

Andelen hjemlevering og takeaway innen serveringsbransjen fikk en topp under pandemien. Det er selvfølgelig vanskelig å beregne et komplett bilde av miljøeffekten av denne utviklingen, men takeaway og hjemlevering produserer uten tvil mer søppel. Derfor er det også viktig at du som kunde er flink til å sortere engangsemballasjen i hjemmet.